PROJEKT „AKADEMIA PRZYJAŹNI”  ze środków Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 pn. „Bezpieczna i Przyjazna szkoła

Okres realizacji: 07.09.2016  – 31.12.2016

Rola Fundacji: wspieranie realizacji zadania publicznego na zlecenie Zarządu Województwa Podkarpackiego

W ramach projektu przeprowadzono :

    • warsztaty profilaktyczne  dla dzieci i młodzieży – profilaktyka agresji i przemocy,
      w tym cyberprzemocy oraz uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
    • superwizje dla wychowawców klas z 8 szkół podstawowych i gimnazjalnych (wsparcie psychologiczne i merytoryczne)
    • W jednej szkole (SP w Tyczynie) zostały zorganizowane i przeprowadzone inicjatywy na rzecz promowania zdrowego stylu życia (Szkolny dzień pod hasłem „ Jestem FIT”)