Fundację na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL tworzą pasjonaci. Pomagamy i chcemy pomagać ludziom w każdym wieku w rozwijaniu ich potencjału oraz wspierać ich w pokonywaniu różnego rodzaju trudności w sposób konstruktywny. Razem uczymy się jak dbać o nasze zdrowie i budować odporność zarówno tę fizyczną, jak i psychiczną. Wychodząc z założenia, że zdrowy człowiek, to człowiek aktywny, inicjujemy działania i inspirujemy innych do aktywności na rzecz innych ludzi, społeczeństwa i samych siebie.

Główne cele naszej Fundacji to:
  • Wspieranie działań z obszaru pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczenia społecznego
  • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej
  • Wspieranie kultury i sztuki; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ochrona zdrowia publicznego
  • Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
  • Przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie wiedzy społeczno-ekonomicznej społeczeństwa, wspieranie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych

Zespół:

Marcin Mołoń – Prezes Zarządu
Tomasz Kobylański – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Mazerant
Gabriela Rumak
Karolina Fejkiel-Łabusiewicz
Marika Malisiewicz
Karolina Pondo
Iryna Yurchenko
Liliia Pylypchuk
Olena Kudaieva
Tetiana Boiko
Jakub Litwin
Krzysztof Stępień
Przemysław Chruściel