Nasze projekty lokalne:

“Stop klatka” – piękno Podkarpacia w fotografii analogowej i cyfrowej – 27.11.2019

„Gdybym był… – uczniowie jako bohaterowie książek” – 03.2019

„W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy!” – 06.12.2018

„Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna” – II konferencja wojewódzka – 12.10.2018

“Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży  w odniesieniu do nowych środków psychoaktywnych i kryzysów emocjolanych uczniów” – konferencja – 28.09.2018

“Zajęcia dodatkowe mega rozwojowe” (PZU) – II edycja – 09.2018-06.2019

“TOSZEK” – Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych na zlecenie Urzędu Gminy Toszek (Śląsk) – 29.10.2018-29.11.2018

“Drzewo wolności trzeba ciągle podlewać” – 01.05.2018-31.12.2018

“Moje życie będzie miało taki sens, jaki ja sam mu dam” – 04.06.2018-15.12.2018

“Przepis na więzi” – 25.05.2018-15.12.2018

“Zajęcia dodatkowe mega rozwojowe” (PZU) – 01.09.2017- 30.06.2018

„Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna” – konferencja wojewódzka – 23.10.2017–27.11.2017

“Apetyt na zdrowie” – 14.08.2017-15.12.2017

“Nie ostatnie tango” – 19.06.2017-15.12.2017

Bezpłatne konsultacje psychologiczne – 01.01.2017–31.08.2017

“Akademia Przyjaźni” – 07.09.2016-31.12.2016

„Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii” – 12.2016

“Warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkotyków i dopalaczy” – 12.2016

„Warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień” – 12.2016