Naszymi grantodawcami są:

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • FUNDACJA PZU
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Podkarpackie Kuratorium Oświaty
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Aglomeracja Rzeszowska