Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z Polski i Słowacji

 

W terminie 28 – 29 sierpnia 2021 odbyło się szkolenie  „Komunikacja i motywowanie” dla nauczycieli z Polski i Słowacji w ramach projektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Tytuł mikroprojektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii”

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Projekt realizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ PRO-FIL

Partner projektu: Karpatské centrum spolupráce, n.o. Svidník

 

W terminie 10 – 11 lipca 2021 odbyło się szkolenie  „Stres i radzenie sobie z nim” dla nauczycieli z Polski i Słowacji w ramach projektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Tytuł mikroprojektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii”

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Projekt realizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ PRO-FIL

Partner projektu: Karpatské centrum spolupráce, n.o. Svidník

Szkolenia w ramach projektu „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół z terenu województwa podkarpackiego do udziału w projekcie „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. W ramach uczestnictwa w projekcie można wziąć udział w dwóch szkoleniach specjalistycznych  „Stres i radzenie sobie z nim” oraz „Komunikacja i motywowanie”, które odbędą się w dniach 10-11.07.2021r. i 28-29.09.2021r.

Tytuł mikroprojektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii”

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Projekt realizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ PRO-FIL

Partner projektu: Karpatské centrum spolupráce, n.o. Svidník

TERMIN: : 10 – 11 lipca 2021 i 28 – 29 sierpnia 2021

Zgłoszenia przy użyciu formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) przesłanego pod adres fundacja.profil@gmail.com.

Osoba do kontaktu: koordynator Tomasz Kobylański – 889  347 657

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia