Projekt „SUPERbohaterzy”,

To inicjatywa która powstała z pozytywnych doświadczeń i spotkań z wieloma inspirującymi osobami, rodzinami i instytucjami, którzy swoim zaangażowaniem, pasją, miłością są żywą promocją wartości i dobrostanu jakim jest RODZINA.

Nasz projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach dotacji na realizacje zadań z pomocy społecznej.

Jego ideą jest promocja rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz istoty ról rodzicielskich w kształtowaniu prawidłowego środowiska rodzinnego. Celem zadania jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Realizujemy kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną głównie do dorastającej młodzieży i osób młodych, a także przeprowadzimy szkolenia dla instytucji i podmiotów funkcjonujących w otoczeniu rodziny.

Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z Polski i Słowacji

 

W terminie 28 – 29 sierpnia 2021 odbyło się szkolenie  „Komunikacja i motywowanie” dla nauczycieli z Polski i Słowacji w ramach projektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Tytuł mikroprojektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii”

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Projekt realizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ PRO-FIL

Partner projektu: Karpatské centrum spolupráce, n.o. Svidník

 

W terminie 10 – 11 lipca 2021 odbyło się szkolenie  „Stres i radzenie sobie z nim” dla nauczycieli z Polski i Słowacji w ramach projektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Tytuł mikroprojektu: „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii”

Oś priorytetowa: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Projekt realizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ PRO-FIL

Partner projektu: Karpatské centrum spolupráce, n.o. Svidník