Rekrutacja do projektu “Czas ruszyć z miejsca!”

 

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL zaprasza do udziału w projekcie

„CZAS RUSZYĆ Z MIEJSCA!”

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 • jesteś osobą w wieku 18-29 lat?
 • mieszkasz na terenie województwa podkarpackiego?
 • jesteś osobą bierną zawodowo, którą nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET lub osobą ubogo pracującą, zatrudnioną na postawie umowy krótkoterminowej lub cywilno-prawnej?

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO PROJEKTU JUŻ DZIŚ!

 

Planowane efekty projektu:

 1. Kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, aktywizacja społeczno-gospodarcza osób młodych stanowiących tzw. Młodzież NEET oraz ubogich pracujących/ osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilnoprawnych dla 24 Uczestników Projektu;
 2. podniesienie/ zmiana/ nabycie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem certyfikatów i/lub zaświadczeń, potwierdzających nabyte kwalifikacje i kompetencje w wyniku przeprowadzonych szkoleń przez 24 Uczestników Projektu;
 3. nabycie doświadczenia zawodowego przez 16 Uczestników Projektu poprzez uczestnictwo w stażach realizowanych w przedsiębiorstwach z województwa podkarpackiego i opiekę merytoryczną sprawowaną przez opiekunów stażystów;

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • wsparcie w znalezieniu swojej drogi zawodowej,
 • konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe, za które zapłacimy Ci stypendium,
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe.

Dodatkowo oferujemy:

catering, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Okres realizacji projektu:

01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.

Szczegółowe informacje o projekcie i dokumenty rekrutacyjne do pobrania pod adresem:

https://www.fundacjaprofil.pl/czas-ruszyc-z-miejsca/

#DomyDzieckaBezWirusa!

Kochani!

W tym trudnym czasie, w którym dbamy szczególnie o bezpieczeństwo i zdrowie naszych rodzin, wsparcie dla dzieci mieszkających w placówkach opiekuńczych jest szczególnie potrzebne. Współpracując z nimi wiemy, że brakuje w nich środków ochrony indywidualnej dla dzieci i opiekunów. Z myślą o nich postanowiliśmy zorganizować akcję #DomyDzieckaBezWirusa, w ramach której chcemy dostarczyć im pakiety zdrowotne/higieniczne.

Zachęcamy do dołączenia do naszej akcji 🙂 Wszystkie szczegółowe informacje o akcji, a także wpłaty można dokonywać na stronie zrzutka.pl

Pomoc psychologiczna online

Jako Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil przy współpracy z Centrum Szkoleniowo- Terapeutycznym SELF  w odpowiedzi na obecną sytuację kryzysową  17 marca otworzyliśmy infolinię na platformie Skype 🙂

Nasi psychologowie i psychoterapeuci dyżurują i służą wsparciem wobec rodziców, nauczycieli i wszystkich osób poszukujących pomocy lub konsultacji psychologicznej w obszarze lęku i paniki związanej z panującą epidemią oraz zmieniającą się sytuacją gospodarczą, edukacyjną i społeczną, co wpływa na indywidualną kondycję psychiczną oraz relacje interpersonalne. Naszym wsparciem, we współpracy z terytorialnym  kierownictwem administracyjnym, obejmujemy ponad 50 niżej wymienionych gmin:

Lutowiska, Brzozów, Dydnia, Haczów, Nozdrzec, Jasienica Rosielna, Brzostek, Żyraków, Chłopice, Pawłosiów, Pruchnik, Rokietnica, Wiązownica, Roźwienica, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, Rymanów, Cisna, Lesko, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Nowa Sarzyna, Narol, Oleszyca, Stary Dzików, Białobrzegi, Markowa, Żołynia, Harasiuki, Rudnik nad Sanem, Dubiecko, Przeworsk, Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Tryńcza, Ropczyce, Dynów, Krasne, Tyczyn, Kamień, Zaleszany, Czudec, Gorzyce, Nowa Dęba.

Pomoc psychologiczna online

Nasze działania wspierane są również przez Ministerstwo. Promuje je również  Pani Wiceminister Anna Schmidt-Rodziewicz,  publikując informację o dostępności  naszego wsparcia psychologicznego na swoim Fanpage.