„APETYT NA ZDROWIE” projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  

Okres realizacji: 14.08.2017-15.12.2017

Rola Fundacji: realizator zadania publicznego na zlecenie Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

  • Działania skierowane na wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa. 
  • Miejsce realizacji: Urzejowice, Grzęska, Rozbórz, Pawłosiów, Cieszacin Wielki

W ramach programu zrealizowano:

  • Program edukacyjny skierowany do rodzin, promujący zdrowy, aktywny styl życia  i zmianę nawyków w zakresie odżywiania oraz propagujący wspólne spędzanie wolnego czasu.
  • Spotkania szkoleniowe z dietetykiem
  • Warsztaty kulinarne dla dzieci w świetlicach szkolnych