Rekrutacja do projektu “Czas ruszyć z miejsca!”

 

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL zaprasza do udziału w projekcie

„CZAS RUSZYĆ Z MIEJSCA!”

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 • jesteś osobą w wieku 18-29 lat?
 • mieszkasz na terenie województwa podkarpackiego?
 • jesteś osobą bierną zawodowo, którą nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET lub osobą ubogo pracującą, zatrudnioną na postawie umowy krótkoterminowej lub cywilno-prawnej?

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO PROJEKTU JUŻ DZIŚ!

 

Planowane efekty projektu:

 1. Kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, aktywizacja społeczno-gospodarcza osób młodych stanowiących tzw. Młodzież NEET oraz ubogich pracujących/ osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilnoprawnych dla 24 Uczestników Projektu;
 2. podniesienie/ zmiana/ nabycie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem certyfikatów i/lub zaświadczeń, potwierdzających nabyte kwalifikacje i kompetencje w wyniku przeprowadzonych szkoleń przez 24 Uczestników Projektu;
 3. nabycie doświadczenia zawodowego przez 16 Uczestników Projektu poprzez uczestnictwo w stażach realizowanych w przedsiębiorstwach z województwa podkarpackiego i opiekę merytoryczną sprawowaną przez opiekunów stażystów;

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • wsparcie w znalezieniu swojej drogi zawodowej,
 • konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe, za które zapłacimy Ci stypendium,
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe.

Dodatkowo oferujemy:

catering, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Okres realizacji projektu:

01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.

Szczegółowe informacje o projekcie i dokumenty rekrutacyjne do pobrania pod adresem:

https://www.fundacjaprofil.pl/czas-ruszyc-z-miejsca/