„Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”- podsumowanie projektu

W grudniu zakończyliśmy projekt „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – edycja 2019 r. Nasze działania realizowaliśmy w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

Continue reading “„Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”- podsumowanie projektu”

„Bajką do mnie mów” – finał.

W terminie od 01.06.2019 do 15.12.2019r., za sprawą wniosku Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL i Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA, na terenie województwa podkarpackiego odbył się projekt pod nazwą. Dofinansowanie pochodziło ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Continue reading “„Bajką do mnie mów” – finał.”