Projekt „1:0 dla Młodych!”

Projekt „1:0 dla Młodych!” POWR.01.04.00-00-0063/18 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Rola Fundacji: twórca i realizator projektu (w partnerstwie z Gminą Przeworsk)

Okres realizacji: 01.02.2019 – 30.04.2020

Miejsce realizacji: Gmina Przeworsk, woj. Podkarpackie

Beneficjenci: osoby w wieku 15-19 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Przeworsk, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy

Cel główny: wzrost kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, za pomocą kompleksowego wsparcia uwzględniającego indywidualny potencjał uczestnika oraz angażowanie odbiorów w lokalną aktywność społeczną – wolontariat na rzecz społeczności lokalnej.

Harmonogramy wsparcia:

 1. Luty 2019
 2. Marzec 2019
 3. Kwiecień 2019
 4. Maj 2019
 5. Czerwiec 2019
 6. Lipiec 2019
 7. Sierpień 2019
 8. Wrzesień 2019
 9. Październik 2019
 10. Listopad 2019
 11. Grudzień 2019
 12. Styczeń 2020
 13. Luty 2020
 14. Marzec 2020
 15. Kwiecień 2020
Osoba odpowiedzialna za sporządzanie/aktualizację harmonogramu:
Karolina Fejkiel-Łabusiewicz, e-mail: fundacja.profil@gmail.com, tel. 604 655 687